ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
24 ธ.ค. 2562
42 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
20 ธ.ค. 2562
43 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
563
20 ธ.ค. 2562
44 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
13 ธ.ค. 2562
45 การส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
563
12 ธ.ค. 2562
46 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
06 ธ.ค. 2562
47 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
27 พ.ย. 2562
48 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
22 พ.ย. 2562
49 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
21 พ.ย. 2562
50 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
04 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59