ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
22 เม.ย. 2552
492 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (งานช่วยเหลือสาธารณภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
09 เม.ย. 2552
493 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
423
03 เม.ย. 2552
494 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 มี.ค. 2552
495 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
322
26 มี.ค. 2552
496 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
353
26 มี.ค. 2552
497 เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
412
24 มี.ค. 2552
498 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
17 มี.ค. 2552
499 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
17 มี.ค. 2552
500 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
429
06 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58