ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
784
26 มี.ค. 2552
502 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
814
26 มี.ค. 2552
503 เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
874
24 มี.ค. 2552
504 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
783
17 มี.ค. 2552
505 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
742
17 มี.ค. 2552
506 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
06 มี.ค. 2552
507 ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา อบต.ฉวาง เกมส์ ประจำปี 2552
834
03 มี.ค. 2552
508 รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ฉวาง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
10 ก.พ. 2552
509 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
10 ก.พ. 2552
510 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
740
09 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59