ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
788
17 มี.ค. 2552
512 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
747
17 มี.ค. 2552
513 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
06 มี.ค. 2552
514 ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา อบต.ฉวาง เกมส์ ประจำปี 2552
839
03 มี.ค. 2552
515 รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ฉวาง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
742
10 ก.พ. 2552
516 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
738
10 ก.พ. 2552
517 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
746
09 ก.พ. 2552
518 ขอเชิญชาวฉวางร่วมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
764
06 ก.พ. 2552
519 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
856
19 ม.ค. 2552
520 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
739
19 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59