ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินอบต.ฉวางประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1133
04 ธ.ค. 2551
532 มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
732
03 ธ.ค. 2551
533 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
729
06 ต.ค. 2551
534 การจัดประเพณีลากพระทางน้ำและแข่งขันเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
01 ต.ค. 2551
535 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
718
01 ก.ย. 2551
536 เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
736
27 มิ.ย. 2551
537 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
761
13 มิ.ย. 2551
538 เรื่อง รายงานงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
781
06 มิ.ย. 2551
539 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
762
12 เม.ย. 2551
540 การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
743
12 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59