ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
783
08 ธ.ค. 2550
552 ผังกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
750
08 ธ.ค. 2550
553 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
786
09 พ.ย. 2550
554 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
753
27 ก.ย. 2550
555 เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2550 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
773
17 ก.ย. 2550
556 เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
823
07 ก.ย. 2550
557 การจัดทำรายงานทางการเงินของอปท (งบรับ-จ่าย 3 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
955
14 ส.ค. 2550
558 การจัดทำรายงานทางการเงินของอปท (งบรับ-จ่าย 3 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
740
14 ส.ค. 2550
559 การจัดทำรายงานทางการเงินของอปท (งบรับ-จ่าย 3 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
13 ส.ค. 2550
560 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
825
07 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59