ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
20 ส.ค. 2562
62 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
555
19 ส.ค. 2562
63 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
14 ส.ค. 2562
64 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
05 ส.ค. 2562
65 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
05 ส.ค. 2562
66 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
555
26 ก.ค. 2562
67 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
549
15 ก.ค. 2562
68 รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
10 ก.ค. 2562
69 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
04 ก.ค. 2562
70 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ สายไสเทียม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
518
01 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59