ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ป้ายประชาสัมพันธ์ "ยิ้มหวาน บริการดี วจีเพราะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 พ.ค. 2562
62 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 เม.ย. 2562
63 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 เม.ย. 2562
64 ประชาสัมพันธ์ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 เม.ย. 2562
65 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 เม.ย. 2562
66 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 เม.ย. 2562
67 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ 2561และ 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 เม.ย. 2562
68 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 เม.ย. 2562
69 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 เม.ย. 2562
70 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57