ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
04 ก.ค. 2562
72 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ สายไสเทียม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
519
01 ก.ค. 2562
73 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
509
14 มิ.ย. 2562
74 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
521
12 มิ.ย. 2562
75 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
10 มิ.ย. 2562
76 รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
516
29 พ.ค. 2562
77 ประกาศผลการประกวดกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
24 พ.ค. 2562
78 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
508
15 พ.ค. 2562
79 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เมษายน2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
08 พ.ค. 2562
80 ป้ายประชาสัมพันธ์ "ยิ้มหวาน บริการดี วจีเพราะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
517
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59