ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
29 เม.ย. 2562
82 ประชาสัมพันธ์ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
25 เม.ย. 2562
83 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
24 เม.ย. 2562
84 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
23 เม.ย. 2562
85 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ 2561และ 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
18 เม.ย. 2562
86 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
516
11 เม.ย. 2562
87 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
519
11 เม.ย. 2562
88 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
09 เม.ย. 2562
89 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
09 เม.ย. 2562
90 ประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
08 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59