ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ก.ค. 2564
3 ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำ - วังพอ หมู่ที่ 7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 มิ.ย. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 เม.ย. 2564
5 ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกรวด- ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 มี.ค. 2564
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 มี.ค. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 76-0003 สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 มี.ค. 2564
8 เปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสเทียม หมู่ที่ 8 บ้านใสเทียม ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำ - วังพอ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76