ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำ - วังพอ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ม.ค. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสเทียม หมู่ที่ 8 บ้านไสเทียม ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ม.ค. 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 76-005 สายแหลมยูง - ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยูง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากน้ำฉว ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ม.ค. 2564
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-005 สายแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ปรับปรุงบ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ. 76-012 สายโรางถ่าน-ปากหนองหาด หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
473
24 ธ.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
487
28 ต.ค. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ต.ค. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
26 ต.ค. 2563
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
494
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74