ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
08 ม.ค. 2562
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
08 ม.ค. 2562
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมติดตั้งหลังคา และเครื่องเสียง เพื่อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
08 ม.ค. 2562
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล เพื่อใช้ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
08 ม.ค. 2562
135 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาศแรก ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม2561 ปีงบประมาณ 2562 (รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ดาวน์โหลดเอกสาร
526
03 ม.ค. 2562
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม- มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
28 ธ.ค. 2561
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
28 ธ.ค. 2561
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
27 ธ.ค. 2561
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้และดินสำหรับรองก้นหลุม ตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น่ใส่ในสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
17 ธ.ค. 2561
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรั่วไม้ไผ่พร้อมขุดหลุม และตัดหญ้าสองข้างทางที่ปลูกพันธุ์ไม้ ตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม ๑อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ในสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74