ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งโดยใช้แกนไม้เนื้อแข็งตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ (กิจกรรม “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
17 ธ.ค. 2561
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๑, ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
04 ธ.ค. 2561
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสถานที่เรื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
30 พ.ย. 2561
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
28 พ.ย. 2561
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
28 พ.ย. 2561
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
20 พ.ย. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
20 พ.ย. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขาตั้งพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
508
07 พ.ย. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝ่ารองนั่ง เพื่อใช้แทนอันเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
07 พ.ย. 2561
150 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74