ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
30 ต.ค. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
29 ต.ค. 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
29 ต.ค. 2561
154 จัดซื้อถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นประกาศเกียรติคุณตามโครงการการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
22 ต.ค. 2561
155 จ้างตกแต่งเวทีและพิธีแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
22 ต.ค. 2561
156 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมประดับผ้า ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขังเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
22 ต.ค. 2561
157 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาบริการปัก- เก็บปักธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
22 ต.ค. 2561
158 :ซื้อ/จัดจ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมและอาหารและอุปกรณ์สำหรับพิธีทางศาสนาและสมโภชฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทา ดาวน์โหลดเอกสาร
513
22 ต.ค. 2561
159 ประการศผูชนะการเสนราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
22 ต.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงานทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯครั้งที่6 ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74