ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ต.ค. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ต.ค. 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ ถางป่า และล้มก่อไผ่ บริเวณหมู่ที่ ๔,๕,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 ต.ค. 2561
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารขอความเห็นชอบปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ต.ค. 2561
155 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ต.ค. 2561
156 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ต.ค. 2561
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ต.ค. 2561
158 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์บริการปรับปรุงข้อมูลและขอจะทะเบียนต่ออายุเว็บไซต์ www.PAKNAMCHAWANG.GO.TH ประจำปีงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73