ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์และอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
22 ต.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท ดาวน์โหลดเอกสาร
520
22 ต.ค. 2561
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 ต.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ ถางป่า และล้มก่อไผ่ บริเวณหมู่ที่ ๔,๕,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
08 ต.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารขอความเห็นชอบปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
08 ต.ค. 2561
166 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
05 ต.ค. 2561
167 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
05 ต.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
514
05 ต.ค. 2561
169 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์บริการปรับปรุงข้อมูลและขอจะทะเบียนต่ออายุเว็บไซต์ www.PAKNAMCHAWANG.GO.TH ประจำปีงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
01 ต.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74