ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ก.ย. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.ย. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ก.ย. 2561
174 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์พื้นที่โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ก.ย. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 ก.ย. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 ก.ย. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ก.ย. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ก.ย. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100X100 เมตร จำนวน 100 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73