ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์โทรทัศน์และปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ก.ย. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์002 - 61 - 0001 หมายเลขทะเบียน กว1480 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ก.ย. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ก.ย. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ส.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 57 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ส.ค. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (รถตัดหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค๓๖๓๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ส.ค. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 ส.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ส.ค. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ส.ค. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73