ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง ห ดาวน์โหลดเอกสาร
520
28 ก.ย. 2561
182 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
28 ก.ย. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
25 ก.ย. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
24 ก.ย. 2561
185 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์พื้นที่โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
522
21 ก.ย. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
20 ก.ย. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
18 ก.ย. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
07 ก.ย. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
07 ก.ย. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74