ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ. 76-012 สายโรางถ่าน-ปากหนองหาด หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
488
24 ธ.ค. 2563
12 ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
496
28 ต.ค. 2563
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
28 ต.ค. 2563
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
26 ต.ค. 2563
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
504
19 ต.ค. 2563
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-006 สายศาลาแดง - สนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
16 ก.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างราน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดไม้ พร้อมนำไปทิ้ง ปรับสถานที่และเปลี่ยนกระเบื้ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
18 ส.ค. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดประตู หน้าต่าง และช่องลม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
17 ส.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
14 ส.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
514
31 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74