ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100X100 เมตร จำนวน 100 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
07 ก.ย. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์โทรทัศน์และปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
07 ก.ย. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์002 - 61 - 0001 หมายเลขทะเบียน กว1480 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
06 ก.ย. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
03 ก.ย. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
28 ส.ค. 2561
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 57 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
28 ส.ค. 2561
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (รถตัดหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค๓๖๓๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
28 ส.ค. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
28 ส.ค. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
28 ส.ค. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗และหมู่ที ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74