ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนกันายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ส.ค. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ส.ค. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ส.ค. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการคัดแยกขยะรีไซเคิล และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ส.ค. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่มือบันทึกกิจกรรม, จัดจ้างทำสมุดธนาคาร, จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ส.ค. 2561
196 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไม้ธนาคารขยะ, จัดจ้างทำกล่างใส่ขยะ, จัดจ้างทำกล่องรับขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ส.ค. 2561
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลโครงการประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จำนวน ๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 ส.ค. 2561
198 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 ส.ค. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ส.ค. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73