ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
28 ส.ค. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนกันายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
28 ส.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
28 ส.ค. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
28 ส.ค. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการคัดแยกขยะรีไซเคิล และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
28 ส.ค. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่มือบันทึกกิจกรรม, จัดจ้างทำสมุดธนาคาร, จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
28 ส.ค. 2561
207 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไม้ธนาคารขยะ, จัดจ้างทำกล่างใส่ขยะ, จัดจ้างทำกล่องรับขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
28 ส.ค. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลโครงการประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จำนวน ๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
28 ส.ค. 2561
209 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
23 ส.ค. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74