ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ส.ค. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดผึ้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ส.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ส.ค. 2561
204 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ส.ค. 2561
205 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 ส.ค. 2561
206 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ส.ค. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
26 ก.ค. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว ๑๔๘๐ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๑-๐๐๐๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ก.ค. 2561
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ก.ค. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบริการฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน บว 4775 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73