ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
23 ส.ค. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
22 ส.ค. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดผึ้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
20 ส.ค. 2561
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
10 ส.ค. 2561
215 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
08 ส.ค. 2561
216 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
517
03 ส.ค. 2561
217 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
03 ส.ค. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
26 ก.ค. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว ๑๔๘๐ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๑-๐๐๐๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
26 ก.ค. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
26 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74