ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบริการฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน บว 4775 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
25 ก.ค. 2561
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
24 ก.ค. 2561
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓, ๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
24 ก.ค. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
24 ก.ค. 2561
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
24 ก.ค. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
23 ก.ค. 2561
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
23 ก.ค. 2561
228 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" และโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
18 ก.ค. 2561
229 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
13 ก.ค. 2561
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
13 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74