ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 มิ.ย. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 มิ.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มิ.ย. 2561
234 ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 มิ.ย. 2561
235 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่2) ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561-2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 มิ.ย. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 มิ.ย. 2561
237 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 มิ.ย. 2561
238 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 มิ.ย. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 มิ.ย. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73