ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 ก.ค. 2561
232 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
28 มิ.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางหมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 56 - 0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
27 มิ.ย. 2561
234 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๒- ๖๑- ๐๐๐๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
27 มิ.ย. 2561
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ข่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
27 มิ.ย. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มิ.ย. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
27 มิ.ย. 2561
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มิ.ย. 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิงปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
27 มิ.ย. 2561
240 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปปช.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
27 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74