ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 พ.ค. 2561
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 พ.ค. 2561
263 ประกาศผู้ชนะากรเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำร่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 พ.ค. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
23 พ.ค. 2561
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 53 - 0006, 420 - 51 - 00031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 พ.ค. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 พ.ค. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 พ.ค. 2561
268 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561- 30 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 พ.ค. 2561
269 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 พ.ค. 2561
270 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (เดือน พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73