ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางหมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 59 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 พ.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ และถ่างป่าข้างทางถนนสายวังม่วง-แหลมยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 เม.ย. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 เม.ย. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 เม.ย. 2561
275 กระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรดลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 เม.ย. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 เม.ย. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 เม.ย. 2561
278 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 เม.ย. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 เม.ย. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยซ่อมแซวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73