ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
23 พ.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
23 พ.ค. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
23 พ.ค. 2561
274 ประกาศผู้ชนะากรเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำร่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
23 พ.ค. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
23 พ.ค. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 53 - 0006, 420 - 51 - 00031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
23 พ.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
18 พ.ค. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
16 พ.ค. 2561
279 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561- 30 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
11 พ.ค. 2561
280 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
516
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74