ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 - 9413 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 50 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 เม.ย. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 เม.ย. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดซื้อวัสดุดอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 เม.ย. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 เม.ย. 2561
285 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งโคกแม่คาด ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 เม.ย. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561” ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 เม.ย. 2561
287 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง “ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 เม.ย. 2561
288 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 เม.ย. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สดพร้อมโอเอซิสสำหรับตกแต่งบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 เม.ย. 2561
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมประดับผ้า และติดต้ังเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73