ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (เดือน พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
08 พ.ค. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางหมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 59 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
07 พ.ค. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ และถ่างป่าข้างทางถนนสายวังม่วง-แหลมยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
25 เม.ย. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
25 เม.ย. 2561
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
25 เม.ย. 2561
286 กระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรดลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
24 เม.ย. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
23 เม.ย. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
23 เม.ย. 2561
289 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
23 เม.ย. 2561
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
23 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74