ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนโคกไม้แดง-บ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
514
31 ก.ค. 2563
22 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
29 ก.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมหินหลังท่อระบายน้ำ ถนนสายแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
511
29 ก.ค. 2563
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องกำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.76-001 สายวัดวังม่วง - บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5 ตำบลฉวาง จำนวน 2 ช่วง พื้น ดาวน์โหลดเอกสาร
522
20 ก.ค. 2563
25 ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
20 ก.ค. 2563
26 ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส สอง (เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
508
20 ก.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
494
13 ก.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
493
30 มิ.ย. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
23 มิ.ย. 2563
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74