ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยซ่อมแซวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ดูแลบำรุ่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
23 เม.ย. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 - 9413 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 50 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
20 เม.ย. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
18 เม.ย. 2561
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดซื้อวัสดุดอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
18 เม.ย. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
522
18 เม.ย. 2561
296 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งโคกแม่คาด ดาวน์โหลดเอกสาร
525
04 เม.ย. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561” ดาวน์โหลดเอกสาร
519
02 เม.ย. 2561
298 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง “ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
522
02 เม.ย. 2561
299 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
02 เม.ย. 2561
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สดพร้อมโอเอซิสสำหรับตกแต่งบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74