ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างบุกเบิกถนนสายสวนนายลอย-บ้านแหลมยูง ม.7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ก.พ. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.พ. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ก.พ. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ก.พ. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้่ำฉวาง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ก.พ. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้่ำฉวาง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 ก.พ. 2561
327 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 ก.พ. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการ เรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ก.พ. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเพิ่มพูน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ก.พ. 2561
330 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73