ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1020หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 49 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
20 มี.ค. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
19 มี.ค. 2561
323 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดังเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
19 มี.ค. 2561
324 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
16 มี.ค. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
14 มี.ค. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งรถแห่ฯ ตามโครงการแห่ผ้าห่มธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
14 มี.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
14 มี.ค. 2561
328 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าพระบฎสำหรับห่มธาตุน้อย ตามโครงการแห่ผ้าห่มธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
14 มี.ค. 2561
329 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
14 มี.ค. 2561
330 ประกาศราคากลาง (ปปช.07) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74