ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ก.พ. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ก.พ. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ก.พ. 2561
334 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 ก.พ. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ก.พ. 2561
336 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
12 ก.พ. 2561
337 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 ก.พ. 2561
338 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
56
12 ก.พ. 2561
339 ประกาศราคากลาง/ปปช.01โครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ก.พ. 2561
340 ประกาศราคากลาง/ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพานพุทธดำเนิน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73