ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ก.พ. 2561
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายลอย-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ม.ค. 2561
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ม.ค. 2561
344 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด (ต่อเนื่องจากสภาพเดิม) ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
24 ม.ค. 2561
345 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายลอย-บ้านแหลมยูง ม.7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ม.ค. 2561
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากนํ้าฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ม.ค. 2561
347 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ม.ค. 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 ม.ค. 2561
349 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ม.ค. 2561
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73