ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ม.ค. 2561
352 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ม.ค. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ม.ค. 2561
354 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบระมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ม.ค. 2561
355 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ม.ค. 2561
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ม.ค. 2561
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ม.ค. 2561
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ม.ค. 2561
359 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ม.ค. 2561
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73