ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 ม.ค. 2561
362 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ม.ค. 2561
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ม.ค. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๙๙๐ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณธ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ม.ค. 2561
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 ม.ค. 2561
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ม.ค. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ม.ค. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม, น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ม.ค. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เรือพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 015 - 51 - 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ธ.ค. 2560
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73