ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
528
22 ม.ค. 2561
372 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
536
12 ม.ค. 2561
373 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
529
10 ม.ค. 2561
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ม.ค. 2561
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๙๙๐ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณธ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
08 ม.ค. 2561
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
08 ม.ค. 2561
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
08 ม.ค. 2561
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
532
08 ม.ค. 2561
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม, น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
08 ม.ค. 2561
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เรือพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 015 - 51 - 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74