ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ธ.ค. 2560
382 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ธ.ค. 2560
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ธ.ค. 2560
384 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ธ.ค. 2560
385 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๓๘๒๓ นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๗-๐๐๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 ธ.ค. 2560
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ธ.ค. 2560
387 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคมจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปาเก็บเงินค่าน้ำประปาฯ ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ธ.ค. 2560
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดต้ังเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ธ.ค. 2560
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ธ.ค. 2560
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก เพื่อนำมารองรับขยะอันตรายของชุมชนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73