ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
535
25 ธ.ค. 2560
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
25 ธ.ค. 2560
393 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
543
25 ธ.ค. 2560
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
25 ธ.ค. 2560
395 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
25 ธ.ค. 2560
396 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๓๘๒๓ นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๗-๐๐๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
25 ธ.ค. 2560
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
25 ธ.ค. 2560
398 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคมจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเพื่อทำการจดมาตรวัดน้ำประปาเก็บเงินค่าน้ำประปาฯ ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
25 ธ.ค. 2560
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดต้ังเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
25 ธ.ค. 2560
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามโครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง“ในการป้องกันและ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74