ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก เพื่อนำมารองรับขยะอันตรายของชุมชนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
25 ธ.ค. 2560
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
25 ธ.ค. 2560
403 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะลางสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
529
22 ธ.ค. 2560
404 ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างทำปฎิทินแบบตั้งโต๊ะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
20 ธ.ค. 2560
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
18 ธ.ค. 2560
406 ประกาศผลชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประประหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.8 บ้านคอกช้าง (เงินอุดหนุน งบ 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
546
13 ธ.ค. 2560
407 ประกาศผลชนะการเสนอราคาประกอวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจะ 30 ลบ.ม. ม.8 บ้านเกาะลังสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
536
12 ธ.ค. 2560
408 ประกาศผลชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประประหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลบ.ม. ม.7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
536
12 ธ.ค. 2560
409 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
08 ธ.ค. 2560
410 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
01 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74