ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ม.8 บ้านคอกช้าง ต.ฉวาง อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 พ.ย. 2560
412 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบาดาล บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 พ.ย. 2560
413 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 พ.ย. 2560
414 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 8 บ้านเกาะลังสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 พ.ย. 2560
415 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคอกช้าง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 พ.ย. 2560
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 พ.ย. 2560
417 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 พ.ย. 2560
418 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 พ.ย. 2560
419 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 พ.ย. 2560
420 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73