ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8 บ้านเกาะลังสาด ต.ฉวาง อ.ฉวาง (งบอุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
542
23 พ.ย. 2560
422 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ม.8 บ้านคอกช้าง ต.ฉวาง อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
23 พ.ย. 2560
423 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบาดาล บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
20 พ.ย. 2560
424 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 7 บ้านแหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
17 พ.ย. 2560
425 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ึ 8 บ้านเกาะลังสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
532
17 พ.ย. 2560
426 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคอกช้าง (อุดหนุน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
17 พ.ย. 2560
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
16 พ.ย. 2560
428 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
15 พ.ย. 2560
429 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
526
15 พ.ย. 2560
430 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
13 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74