ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
31 ต.ค. 2560
442 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลากพระแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
02 ต.ค. 2560
443 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำป้าย ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
02 ต.ค. 2560
444 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้สักแกะลายมีกระจก และชุดโซฟาไม้สัก) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ก.ย. 2560
445 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเกาะลางสาด ดาวน์โหลดเอกสาร
521
16 ส.ค. 2560
446 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (ถังเก็บน้่ำ) ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
16 ส.ค. 2560
447 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
09 ส.ค. 2560
448 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
09 ส.ค. 2560
449 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายวัดควนสูง– หัวสะพานด่านฝ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
08 ส.ค. 2560
450 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯสายสามแยกบ้านนางประนอม สวนจันทร์– บ้านนายบัญชา ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
08 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74