ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายสามแยกบ้านนางประนอม สวนจันทร์ - บ้านนายบัญชา ลิบน้อย ม.6 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 พ.ค. 2560
452 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายวัดควนสูง - หัวสะพานด่านฝ้าย ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 พ.ค. 2560
453 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสายหัวสะพานพุทธฯ หมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี ม.3) ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 พ.ค. 2560
454 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการถมหินคลุก (ถนนสายโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 พ.ค. 2560
455 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 พ.ค. 2560
456 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกโรงถ่าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 พ.ค. 2560
457 ประกาศตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 เม.ย. 2560
458 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรือ - บ้านป้าแอบ (ต่อเนื่องจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 มี.ค. 2560
459 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการถมหินคลุก (ถนนสายโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 มี.ค. 2560
460 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73