ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสายหัวสะพานพุทธฯหมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี หมู่ที่ 3) ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
08 ส.ค. 2560
452 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ม.7ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
01 ส.ค. 2560
453 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล - ควนมดคัน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
27 ก.ค. 2560
454 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
24 ก.ค. 2560
455 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านวังขวาง ต.ฉวาง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
19 ก.ค. 2560
456 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
05 ก.ค. 2560
457 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล– ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
28 มิ.ย. 2560
458 ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการซื้อขายวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับครูและเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
27 มิ.ย. 2560
459 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล- ควนมดคันหมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
524
14 มิ.ย. 2560
460 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรือ - บ้านป้าแอบ (ต่อเนื่องจากถนนคอนกรีตเดิม) ม.7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
535
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74