ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกเกาะลังสาด-คอกช้าง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
25 ก.พ. 2559
472 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางหลี-บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ก.พ. 2559
473 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 ก.พ. 2559
474 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.พ. 2559
475 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 ก.พ. 2559
476 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ก.พ. 2559
477 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนสูง – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ม.ค. 2559
478 ประกาศผลการเปิดซองจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ม.ค. 2559
479 ประกาศผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ม.ค. 2559
480 ประกาศผลการเปิดซองจัดจ้างโครงการหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกันแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73