ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนจากหน้าเทศบาล – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
28 มี.ค. 2560
472 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
543
21 มี.ค. 2560
473 ประกาศตรวจการจ้างโครงการถมหินคลุก (ถนนสายไสเทียม) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
14 มี.ค. 2560
474 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านควนเถี๊ยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
14 พ.ย. 2559
475 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังขวาง ฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
14 พ.ย. 2559
476 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านนางหลี – บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
546
28 มี.ค. 2559
477 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแซมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกรวด ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
549
28 มี.ค. 2559
478 ตางรางแสดงวงเงินที่ได้รับและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนนายลอย – วังพอ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
553
21 มี.ค. 2559
479 ตารางแสดงวงเงินงบประทาณที่ได้รับและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมศักดิ์ โสมล - บ้านนายพว่าง สวนจันทร์ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
15 มี.ค. 2559
480 ประกาศริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
555
14 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74