ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ม.ค. 2559
482 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 ม.ค. 2559
483 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ม.ค. 2559
484 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ธ.ค. 2558
485 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ธ.ค. 2558
486 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 พ.ย. 2558
487 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ต.ค. 2558
488 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2 ผด 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ต.ค. 2558
489 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ต.ค. 2558
490 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อขยะ ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
23 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73