ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผลการเปิดซองจัดจ้างโครงการหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกันแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
562
26 ม.ค. 2559
492 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
15 ม.ค. 2559
493 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
571
13 ม.ค. 2559
494 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
557
08 ม.ค. 2559
495 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
30 ธ.ค. 2558
496 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
14 ธ.ค. 2558
497 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
578
10 พ.ย. 2558
498 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
563
15 ต.ค. 2558
499 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2 ผด 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
586
15 ต.ค. 2558
500 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74