ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อขยะ ม.8 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
580
23 ก.ย. 2558
502 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อสื่การเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
564
09 ก.ย. 2558
503 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
576
14 ส.ค. 2558
504 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการการจัดการจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง-บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
14 ส.ค. 2558
505 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
07 ส.ค. 2558
506 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
599
28 ก.ค. 2558
507 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
605
27 ก.ค. 2558
508 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
562
03 ก.ค. 2558
509 ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างปรับปรุงบ่อขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
567
02 ก.ค. 2558
510 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
12 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74