ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 /2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 เม.ย. 2558
502 กำหนดราคากลางสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 เม.ย. 2558
503 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 เม.ย. 2558
504 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ 8 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 มี.ค. 2558
505 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 มี.ค. 2558
506 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งพลี บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่สำรวม เกตุสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 มี.ค. 2558
507 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 มี.ค. 2558
508 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.พ. 2558
509 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ก.พ. 2558
510 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73