ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
21 ม.ค. 2558
522 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไซ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
600
15 ม.ค. 2558
523 ประกาศการเปิดซองเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูงรังเดิมและหินคลุกเดิมภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 21 สาย โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
26 ธ.ค. 2557
524 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูกรังเดิมและหินคลุกเดิมภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 21 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
580
19 ธ.ค. 2557
525 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
18 ธ.ค. 2557
526 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
640
18 ธ.ค. 2557
527 เปิดเผยราคากลางโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
593
09 ธ.ค. 2557
528 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
08 ธ.ค. 2557
529 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
575
03 ธ.ค. 2557
530 ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
594
17 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74