ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
10 พ.ย. 2557
532 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่ารถส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
583
31 ต.ค. 2557
533 เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
31 ต.ค. 2557
534 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
586
10 ต.ค. 2557
535 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
06 ต.ค. 2557
536 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
06 ต.ค. 2557
537 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
06 ต.ค. 2557
538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์พร้อมระบบโฟมที่ปลายปื่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
608
08 ก.ย. 2557
539 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
08 ก.ย. 2557
540 ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
602
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74