ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
608
13 ส.ค. 2557
542 ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์พร้อมระบบโฟมที่ปลายปืน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
08 ส.ค. 2557
543 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
08 ส.ค. 2557
544 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง จดเขตหมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
615
04 ส.ค. 2557
545 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
593
31 ก.ค. 2557
546 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก ม.6 ต.ฉวาง จดเขต ม. 1 ต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
602
29 ก.ค. 2557
547 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
608
16 ก.ค. 2557
548 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
15 ก.ค. 2557
549 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด ขาว - ดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
15 ก.ค. 2557
550 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
578
15 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74