ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-แหลมยูง บ้านคลองหลุน หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
350
07 มี.ค. 2556
562 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
305
05 มี.ค. 2556
563 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
05 มี.ค. 2556
564 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
410
12 ก.พ. 2556
565 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 ก.พ. 2556
566 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 ม.ค. 2556
567 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
28 ธ.ค. 2555
568 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
20 พ.ย. 2555
569 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังม่วง – แหลมยูง บ้านคลองหลุน หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
284
19 ต.ค. 2555
570 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ฉวาง หมู่ที่ 3,4,5,6,7 และ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
11 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73