ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ฉวาง หมู่ที่ 3,4,5,6,7 และ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
11 ต.ค. 2555
582 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
02 ต.ค. 2555
583 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง – แหลมยูง บ้านคลองหลุน หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
868
25 ก.ย. 2555
584 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-แหลมยูง บ้านคลองหลุน หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
766
21 ก.ย. 2555
585 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
07 ก.ย. 2555
586 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง – แหลมยูง ดาวน์โหลดเอกสาร
1322
05 ก.ย. 2555
587 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
06 ส.ค. 2555
588 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
770
12 ก.ค. 2555
589 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
784
12 ก.ค. 2555
590 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
05 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74